Download Kurdish Fonts : Ali-Web - Ali-K-Alwand - Ali-K-Sahifa -Unikurd

HOME

یه‌كێتی‌ و پارتی‌ به‌نیازن لیستێكی‌ ره‌ش بۆ رۆژنامه ‌و رۆژنامه‌نووسانی‌ كوردستان ئاماده‌بكه‌ن  -سیروان ره‌شید -(له‌ رۆژنامه‌ی رۆژنامه‌ وه‌رگیراوه‌)
ئيسلامء ناسيؤناليزم- بابةتيَكي كؤن بؤ كيَشةيةكي نويَ
نووسيني نووسةري كوردشةهيد(فازل رةسول) كة 19 سالَ ثيَش ئيَستا ثيَشنياري سةربةخؤبووني بؤ كورد كردووة، لة طؤظاري (الحوار) سالَي 1986 لة لوبناندا بلآوبؤتةوة- وةرطيَرِاني:عةلي سيريني
*

رةخنة لة ئيسلام لة نيَوان بابةتيبوون و برِيارى ثيَشوةختدا-طفتوطؤيةك لةطةلأ هاوذين عومةر-30/3/2006

طفتوطؤيةك بارام سوبحى بؤ كتيَبى (خنكانى مةعريفة لة نيَو شةهوةتدا، خويَندنةوةيةكى رةخنةييانةى كتيَبى سيَكس و شةرع و ذن لة ميَذووى ئيسلامدا) ئةنجامى داوة

*
(10) مليؤن قوربانى و (10) هةزار كتيَبى قةدةغةكراو.. ئاشـكراكردنى مةلةفة نهيَنييةكانى دادطاكانى ثشـكنين-نووسينى: ئيبراهيم ئةلحةيدةرى-و: باوكى ريَبين- (ئةرشيف) *
ئافرةتانــى زانــا لةئةندةلوس-نووسينى: خاتوو سةلما ئةلحةففار-وةرطيَرِاني: ئيمان (ئةرشيف) *
راطةياندني درؤو ضةواشةكار لةكوردستاندا- ئالان سيان - لة سايتي كوردستان ثؤستةوة وةرطيراوة *

ثرؤفيسؤر نعؤم ضؤمسكي لةنويَترين طفتوطؤيدا:
من بةدوورى نازانم كة نيوةى ئةو قةسابخانانةى لةماوةى دة سالَى رِابردوودا لةجةزائير رِوويانداوة، فةرةنساو موخابةراتى فةرةنسا ئةنجامى دابيَت
-
وةرطيَرِاني هاوذين عومةر

*
ئايا ئةزانيت كة لة جيهاندا ( 225 ) دةولَةمةندي قورس هةية كة سامانةكةيان دةطاتة هةزار مليار دؤلار!
نوسيني : هاري شوت- وةرطيَرِاني باوكي محمد
*
كتيَبي: ئاغا نويَكاني جيهان
رِؤذى 100 هةزار لة برسان دةمرن كةضى بةرهةمى كشتوكالَ بةشى دوو ئةوةندةى مرؤظا يةتى دةكات
*

ويَنة
ناتوري كارتا ثشتيواني خؤي بؤ فةلةستين و دذايةتيكرني بؤ ئيسرائيل دةردةبرِيَ
ريَكخراوي ناتوري كارتا لة جوولةكةي ديندار ثيَكهاتووةو  دامةزراندني ئيسرائيل بة طوناه دةزانيَ و ئةو دةولَةتة بة كافر لة قةلَةم دةدات ضونكة ثيَويستة جوولةكة هةولَ بؤ دةولَةت نةدا تا مةسيح ديَت.. بيخويَنةرةوة

*
طرنطترين سةرضاوةى فكرى لاى سةرؤكى ئةمريكا -وةرطيراني: غةريب كوردى- كتيبيَك لةنووسيني باثيري جؤرج بوش *

كتيَبي(ئيرهاب..ديموكراسي..
ثروثاطةندةو راي طشتي)
كةوتة بازارِ
ئةم كتيَبة زنجيرةيةك طفتوطؤية لةطةلَ بيرياري ناوداري ئةمةريكي نةعوم ضؤمسكي لة ئامادةكردني هاوذين كةريم و وةرطيَرِاني: ئاوات ئةحمةد،
فاضل قةرداغي، ناسك قادر، ياسين زةنطةنة، شوان هةورامي، ئةبوبةكر عةلي. (فارووق رةفيق)يش ثيَشةكيي بؤ نووسيوة

*

خويَندنةوةي كتيَبى (بؤضى موسلَمانان دواكةوتن و غةيرى ئةوان ثيَشكةوتن؟) نووسينى: شةكيب ئةرسةلان  
هةرضةندة زياتر لة 60سالَ بةسةر نووسينةوةي ئةم كتيَبةدا تيَثةرِيوة بةلآم هيَشتا ثرِ بةهاو سوودة. 

*

دؤزينةوةي 94 كةس لة طؤرِة بةكؤمةلَةكاني بؤسنة  ... باوكي محمد

*

ضارةسةر هةناسة نةدانة- تةوفيق كةريم 

*  

شايةتييةك بؤ ئيسلامييةكان- هاولآتي

*

 

مةخموور بة موسلَ دةلكيَنريَتةوة - ريَطاى كوردستان 

*

خراثتر لة واتةرطةيت: سةرؤكايةتيى نهيَنيى جؤرج دةبليو بوش
وةكو شارةزايةك "جؤن دين" لةكتيَبةكةيدا باسى ئيدارةى جؤرج بوش دةكات كة ضةكةكانى خةلَةتاندنى بةكؤمةلَ دذى خةلَكى ئةمةريكا بةكاردةهيَنيَ... خستنةرِووى كتيَبةكة بخويَنةرةوة